Masukkan Maklumat berikut
 
 
User ID:  
Soalan Keselamatan:
Jawapan:
 
lookup soalan:

lookup jawapan:

 
 
 
Perhatian:
Sila gunakan id webmail di ruang User ID. Kemudian pilih soalan keselamatan dan jawapannya. 'Password' akan dijana dan akan dihantar kepada Admin Negeri dan HQ. Pengguna boleh mendapatkannya daripada Admin berkenaan. Sila ambil perhatian bahawa proses 'password reset' ini mungkin mengambil masa beberapa minit sehingga ianya boleh digunakan.